Parkeringstillståndet gäller i hela landet och även i det flesta europeiska länder. Reglerna kan skilja sig mellan olika kommuner. Parkeringstillstånd som missbrukas kan återkallas. Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska alltid polisanmälas. Vänd dig därefter till Kommunen som spärrar kortet och utfärdar ett nytt.

3599

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats 

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska alltid polisanmälas. Vänd dig därefter till Kommunen som spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd ansöks i den kommun där personen är folkbokförd. När man bedömer rätten till parkeringstillstånd är det gångförmågan som avgör. Personer som är rullstolsburna eller har svårt att förflytta sig till fots är några grupper som kan ha rätt till parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd utfärdat till rörelsehindrad som själv kör motorfordon får endast användas av tillståndshavaren när denne kör fordonet eller parkerar.

  1. Hur långt innan boka uppkörning
  2. Insättningsautomat jönköping öppettider
  3. Priornilsson smart global
  4. Skarpnäck restaurang

De uppgifter vi får in kan antingen vara de uppgifter som du själv har lämnat i din ansökan och eventuella intyg. Det kan också vara personuppgifter som inkommit eller inhämtas på annat sätt. Bilbälte, intyg om befrielse från att använda; Handikappfordon, skattebefrielse eller parkeringstillstånd Sjukdom, intyg som styrker sjukdom (i andra sammanhang än sjuklön/sjukpenning till FK) Skolgång, intyg som rör barns skolgång (ex allergier) Visum (med provtagning) Au-pair/Utlandsarbete friskintyg Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som har utfärdat tillståndet.Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller på ett sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.Missbruk av tillstånd kan medföra att det återkallas. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Läs informationen noga innan du som läkare fyller i läkarintyget. Ett ofullständigt intyg returneras och bidrar till att handläggningstiden för ansökan blir förlängd. Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialkompetens. ▫ Parkeringstillstånd utfärdas på max fem (5) år av Ystads Kommun.

intyg Behöver du eller dina anställda läkarintyg för arbete, resa eller t.ex. idrottsutövning? Våra företagsläkare kan utföra och skriva ut de flesta typer av intyg.

inte. avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder, som t ex en bruten fot.

Intyg parkeringstillstånd

Var gäller tillståndet? Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i hela landet och ger dig rätt att parkera: • På parkeringsplatser som är reserverade för 

Tillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser utan  Till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska ett läkarintyg inlämnas som För personer med psykiska besvär bör intyg utfärdas av en läkare med  Din läkare ska fylla i intyget. Ansöker du på grund av psykiska problem ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda intyget och utförligt  Intyg får aldrig avse en person som är närstående till intygsutfärdaren. Göteborgs Stad Trafikkontoret. Box 2403, 403 16 Göteborg. Telefon 031-365 00 00 Fax 031-  Intyg får aldrig avse en person som är närstående till intygsutfärdaren.

Läkarintyg. Kopia av eventuellt tidigare parkeringstillstånd i annan kommun. Annan handling.
Personal shopping services

Parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt. En ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare tillstånd. Kommunens beslut av en ansökan om parkeringstillstånd kan överklagas till länsstyrelsen.

Intyg skall utfärdas av  LÄKARINTYG. Parkeringstillstånd. Sida. 1(2).
Vad ar life science

Intyg parkeringstillstånd


Ansökan lämnas skriftligt på en särskild blankett som sänds till kommunens handläggare för parkeringstillstånd. Till ansökan bifogas läkarintyg 

Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i hela landet och ger dig rätt att parkera: • På parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Dessa platser är skyltade enligt nedanstående.

• Vid fall av psykiska problem, exempelvis fobier, utfärdas tillstånd endast om läkare med specialkompetens i psykiatri utfärdar intyg som utförligt beskriver problemen och hur de påverkar gångförmågan. gångförmågan. I dess fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens. • Parkeringstillstånd är giltiga i högst 5 år. • Parkeringstillstånd är .

Ett  Parkeringstillstånd Intyg för att ansöka om parkeringstillstånd till fordon för funktionshindrad.