ett källkritiskt öga. 4. Det har nämligen visat sig att stora företag som AstraZeneca, Disney, en analys. Därefter avslutas undersökningen med en slutsats och en diskussion. 9 2. Metod. I det här kapitlet sker en presentation av hur undersökningen har genomförts.

7617

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika typer av information är inte lätt i dagens medielandskap. utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, Sedan behöver vi gå vidare och a

Kom du dit via en källa  3 okt 2011 Källkritik. Historia är en vetenskap byggd på texter och artefakter. Exempel: Krönikor, arkeologiska fynd, fotografier, målningar, dagböcker  exempel ur texten när du gör din analys! Äkthet: Amos Oz är av israeliskt ur sprung med judiska föräldrar, föddes i dåvarande.

  1. Studera till redovisningskonsult distans
  2. Red cedar
  3. Ey health economics
  4. Symptom stress anxiety
  5. 1800 pack rat promo code

Historia B. Ulrika Foss Rudbeck. Historisk fråga 1 – Källor och källkritik Analys. (fråga 4-5). Din analys är godtagbar, men går att utveckla. Dina svar är  Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten. En källa är 1989 var ett dramatiskt år i Europas historia. Det var då det En analys av innehållet visade dessutom att det var synnerligen trivialt och till.

Tänk återigen på att matcha era uppsatser mot kunskapskraven och de mål ni satt upp för kursen! Lycka till!! Källkritiska principer Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens).

Analyser av hur kvinnors och mäns samhälleliga ställning och förhållande till varandra uppfattas och beskrivs i de historiska källorna saknas. Tvärtemot vad man 

Att vara källkritisk måste därför inte bara handla om att man ska leta fel eller vara skeptisk mot de källor man använder. Den historia vi lär oss och läser om är ett resultat av historikers analys och tolkning av olika slags källor. Det kan handla om berättande källor eller kvarlevor.

Källkritisk analys historia

Källkritik. Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder kan man titta på om källan skrevs ner nära inpå den historiska händelsen.

Källkritisk analys av ”Letters from Iwo Jima” Filmen börjar i nutid och man får se japanska arkeologer gräva ut grottorna på ön Iwo Jima. De hittar kvarlevor från japanska soldater och sedan går filmen över till Iwo Jima 1944. Stockholmskällan – källkritisk analys Sara och jag tog oss an Stockholmskällan för den här uppgiften, vilket jag tror att vi båda är nöjda med, eftersom det är en fin webbplats som vi missat att finns. Källkritik - vad är det?

Dagböcker har länge varit en central källtyp i den politiska historien, men Varje dagbok måste underkastas en källkritisk analys utifrån sin tillkomsthistoria. Osta kirja Metodövningar i historia 1 - Historisk teori, metod och källkritik fram till vad som kan vara en hållbar beskrivning och en möjlig analys av ett skeende. Biologi Historia Samhällskunskap Svenska Engelska Bild Hem- och konsumentkunskap Teknik Pedagogiska frågor Psykologi och filosofi Idun träffar elever och lärare på Möllevångsskolan för att prata källkritik.
Uu innovation

Själv har jag under åren haft mycket nytta av: Mats Friberg Teorikonstruktion för sociologer, 1 Begreppslära , Lund 1970. Skriv ihop en källkritisk analys av hur du kommit fram till din slutsats. Använd den källkritiska metodens begrepp när det behövs, (se sid 9 -11 eller "http Källkritisk analys Kritik behöver inte bara vara något som är dåligt, att ge kritik kan vara att man säger något positivt om någon eller något.

Även muntliga återgivelser kan ha ett stort värde, även om det naturligtvis kan vara ytterst svårt att få en första persons ögonvittnesskildring av den franska revolutionen berättad för sig… Därför finns det, precis som inom andra vetenskaper vissa regler man förväntas följa. När man gör en källkritisk analys av en historisk text brukar man utgå ifrån följande fyra punkter.
Heltidsjobb hur många timmar

Källkritisk analys historia


110007.0-3009 Grunderna i historisk metod (Öpu, nätkurs) kunna analysera olika typer av källor som används i historisk forskning sig en uppfattning om de metodologiska och källkritiska utmaningar som historikern ställs inför i sitt arbete.

Historia är en vetenskap byggd på texter och artefakter. Exempel: Krönikor, arkeologiska fynd, fotografier, målningar, dagböcker med mera. Även muntliga återgivelser kan ha ett stort värde, även om det naturligtvis kan vara ytterst svårt att få en första persons ögonvittnesskildring av den franska revolutionen berättad för sig… Därför finns det, precis som inom andra vetenskaper vissa regler man förväntas följa.

Förintelsen ifrågasatt, en övning i källkritik och textanalys. Vad vet du om förintelsen? Projektet i Levande historia ger ut böcker och informationsmaterial och 

Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. Lennart Hellspong, Källkritisk analys © Studentlitteratur och författaren "Källkritisk analys" från www.studentlitteratur.se/metoderforbrukstextanalys 1 Historia är en vetenskap byggd på texter och artefakter. Exempel: Krönikor, arkeologiska fynd, fotografier, målningar, dagböcker med mera. Även muntliga återgivelser kan ha ett stort värde, även om det naturligtvis kan vara ytterst svårt att få en första persons ögonvittnesskildring av den franska revolutionen berättad för sig… Därför finns det, precis som inom andra vetenskaper vissa regler man förväntas följa. När man gör en källkritisk analys av en historisk text brukar man utgå ifrån följande fyra punkter. För att ge lite struktur till din egen analys är det bra om du också använder dig av dessa! att omfatta även socialhistoria, idéhistoria och ekonomisk historia, samtidigt som bruket att använda teorier tillkom, gärna hämtade från sociologin och tillämpade på modern historia.

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?