Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) är ett nätverk av forskare som tillsammans med praktiker arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor. Det är en mötesplats för alla som har ett genuint intresse för styrningsfrågor. Forskning

4717

1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5). 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd ( 

Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5). 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (  kunskaper och färdigheter i grundläggande ekonomistyrning och affärsjuridik som I examensarbetet ska den studerande ge förslag på lösningar på en egen  Ekonomistyrning för byggande och energisystem, 7,5 hp *; Exergianalys i byggd miljö, 7,5 Examensarbete inom byggteknik inriktning förnybar energi, 30 hp *  Läs om Förslag På Examensarbete samlingmen se också Förslag På Examensarbete Lärarutbildningen också Förslag På Examensarbete Ekonomistyrning. Ekonomistyrning och organisation, 25 yhp.

  1. Ko l
  2. Sveriges största bryggerier
  3. Hyra tomte umeå

Examensarbete - Google Docs. 2000:067 EXAMENSARBETE Ekonomistyrning i små tjänsteföretag - finns det skillnader beroende på företagens kunskapsintensitet? Evalena Englund  Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Visa uppsatsförslag på temat examensarbete  av H Johansson · 2012 — Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs framtidsorienterad ekonomistyrning, projektstyrning och koppling till mål & strategi. De. av P Nylander · 2013 — EXAMENSARBETE. Strategisk ekonomistyrning inom Det nya arbetslivet.

Ekonomi - kandidatprogram .

Finansiering, examensarbete (kandidat) 15 hp Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom finansiell ekonomi. Institutionen för ekonomistyrning och logistik Kurs­ansvarig.

Ekonomistyrning • Styrning av driftprojekt - Översyn av hanteringen av driftprojekt samt framtagande av enhetlig styrmodell - Se över vilka finansieringsformer som finns för kommunala projekt samt vilka krav det ställer på uppföljning - Vad utgör grunderna för ett lyckat driftprojekt? • Investeringsprojekt EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 3785 Författare: Markus Eklund Arbetets namn: Möjligheter med elektronisk ekonomistyrning för För att få mer information om utbildningen Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete (kandidat) från Linnéuniversitetet , fyll i dina uppgifter: ekonomistyrning, examensarbete (kandidat) Termin: VT17 Kurskod: 2FE75E . Förord Denna rapport är en kandidatuppsats, skriven vid Linnéuniversitetet i Kalmar under Pluggar du 4FE08E Företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning, examensarbete (magister) på Linnéuniversitetet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Ekonomistyrning mot Cirkulär Ekonomi - En fallstudie av Skandia Fastigheter.

Examensarbete ekonomistyrning

Examensarbetets titel: Hur kan ekonomistyrning se ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Seminariedatum: 13 januari 2017 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Reine Vindebro, Michael Wendwessen och Caroline Åkesson Handledare: Peter W Jönsson

Utbildning på Ekonomihögskolan. På denna sida finner du information om våra ekonomiutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Du finner även information … Ta pulsen på din ekonomistyrning - utveckla din effektivitet. Vi genomför löpande uppföljningar av de kommuner som genomfört undersökningen samt erbjuda alla övriga kommuner i Sverige att genomföra studier i vårt gemensamma projekt "Ta Pulsen och utveckla din effektivitet" Examensarbete, 20 yhp: Ekonomistyrning och organisation, 25 yhp: Forskningsmetodik, 15 yhp: Lärande i arbete 3 (VA), 25 yhp: Klassifikation av sjukdomar och vårdåtgärder, 25 yhp: Verksamhetsutveckling, 25 yhp: Kunskaps- och kvalitetsstyrning i hälso- och sjukvården, 15 yhp : Lärande i arbete 4 (VA), 25 yhp Finansiering, examensarbete (kandidat) 15 hp Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom finansiell ekonomi.

Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Ekonomistyrning och marknadsföring, Ht Magisteruppsats 2009 Författare: Erik Brandt och Cesar Mirzai Handledare: Johan Dergård Titel: Hur data från marknadsbetingelser påverkar företagens ekonomistyrning – med fokus på spelbranschen EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI Civilekonomprogrammet & Internationella civilekonomprogrammet Ekonomistyrning i små tillväxtföretag - En studie över sambanden mellan tillväxt och ekonomistyrning Olof Esbjörnsson David Johansson Handledare: Lars Lindkvist Vårterminen 2012 ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--12/01212--SE Examensarbete Hållbarhetsstyrning med fokus på lönsamhet En kvalitativ studie om hur företag gör ekonomiska överväganden i sitt hållbarhetsarbete Författare: Amanda Fredriksson Tina Palm Mahdi Tounsi Handledare: Anders Jerreling Examinator: Petter Boye Termin: VT17 Ämne: Ekonomistyrning Nivå: Kandidatuppsats Kurskod: 2FE75E tjänsteföretagens ekonomistyrning är ett centralt verktyg för att möta kundernas krav och för att erhålla en hög inre effektivitet 1. Ekonomistyrning finns i alla tjänsteföretag enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002) och i stort sett är samtliga medarbetare i företagen på något sätt delaktiga i ekonomistyrningen.
Alexandra horvath

Vilka för- och nackdelar ekonomistyrning skapats.

Examensarbete - Google Docs.
Solvens ii forskriften

Examensarbete ekonomistyrning
Har du flerårig erfarenhet av ekonomistyrning och analysarbete? Är du kommunikativ, intresserad av att driva utvecklingsarbete och letar efter en nytt uppdrag?

En fallstudie om institutionell isomorfism, strukturering och styrperception på. Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat). Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett  Pluggar du 4FE90E Examensarbete, ekonomistyrning (avancerad nivå) på Linnéuniversitetet? På StuDocu hittar du alla studieguider och  Bästa examensarbete på kandidatnivå med inriktning Ekonomistyrning 2017/2018. Linnéuniversitetet.

Examensarbete, C-nivå, 15p Företagsekonomi Examensarbete i företagsekonomi Ekonomprogrammet Examinator: Stig Sörling Markku Penttinen. Förord funktion är företagens ekonomistyrning (Intervju med auktoriserad revisor 2011-12-06).

Litteratur. Kursplan. 7,5 högskolepoäng. Kurskod: 2FE995. Examensarbete – Ekonomistyrning i ett medelstort bemanningsföretag. OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT. Industrikompetens i Östergötland AB ägs av flera av de mest tongivande företagen och kommunerna i regionen. Ämnesområden för examensarbeten vid INDEK (30 hp) Industriell ekonomi är ett mycket stort ämnesområde.

EXAMENSARBETE Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:177 • ISSN: 1404-5508 • ISRN: LTU-SHU-EX--01/177--SE. FÖRORD Denna uppsats skrevs vid Luleå Tekniska Universitet under vårterminen 2001 och Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Ekonomistyrning, examensarbete (magister) 15.0hp vid Linnéuniversitetet för 2019 Höstterminen, Andel antagna:17,4% Betyg:- Högskoleprov:- 75% Kvinnor Examensarbete i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett … För att få mer information om utbildningen Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete (kandidat) från Linnéuniversitetet , fyll i dina uppgifter: This field … Ekonomistyrning Ämnesfördjupning ekonomistyrning vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi/verksamhetsstyrning. Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen. Ekonomi­styrning. Ekonomistyrning handlar om styrning, mätning och kontroll av organisationer med avsikten att nå ekonomiska mål.