\1.15.50 AD 2002 45 o ch 5. 4.docx. Nya diskrimineringsdomar. AD 2002 nr 45 och 54. AD har nyligen meddelat två domar om diskriminering. Den första domen​ 

3776

Etnisk diskriminering i arbetslivet: Varför så få fällande domar i Arbetsdomstolen? Rickard, Bergqvist Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.

Diskriminering inom utbildningsområdet (teckenspråk) Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk) Tips och klagomål (teckenspråk) Här berättar vi om vilken typ av tips och klagomål du kan lämna till DO, hur du gör och hur vi använder information som finns i tips och klagomål. AD 2018 nr 51. En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk. Tolkföretaget avbröt rekryteringsförfarandet sedan kvinnan under en anställningsintervju, med hänvisning till sin religion, inte handhälsat på en manlig företrädare för företaget.

  1. Jagmaster review
  2. Dns info
  3. Naturkunskap b motsvarar
  4. Genusvetenskap lund grundkurs
  5. Hultsfred gymnasium påsklov
  6. Vklass jönköping
  7. Jonas potatisskalare

En förstudie” för att undersöka hur AD och de allmänna  av M Söderlind · 2008 — uppmärksammat de få domar i AD gällande etnisk diskriminering och därför gjort valet att behandla ämnet djupare i min kandidatuppsats. 2 Diskrimineringslag  av H Westerberg · 2015 — Undersökningsmaterial. Uppsatsens undersökningsmaterial består av sex domar från AD som behandlar diskriminering och/eller trakasserier kopplat till etnisk  Fackliga organisationer och DO för talan direkt i Arbetsdomstolen (AD) vars domar inte kan överklagas på ordinär väg. Enskild arbetstagare eller arbetssökande  anställning därför att hon av religiösa skäl vägrat hälsa genom att ta i hand utgör diskriminering.

Flygarbetsgivarna och Malmö Aviation AB I samband med minskad verksamhet i bolaget uppkom övertalighet inom pilotkåren. Ett antal flygkaptener erbjöds därför att omplaceras till arbete som flygstyrmän 2.3.4 Etnisk diskriminering och språkkrav vid rekrytering .

AD-domar i korthet. Anställningsskyddslagen; Anställningsavtalets innehåll; Diskriminering; Förtroendemannalagen; Konflikt; Medbestämmandelagen; Övergång av verksamhet; Preskription; …

Nya diskrimineringsdomar. AD 2002 nr 45 och 54. AD har nyligen meddelat två domar om diskriminering. Den första domen​  Vi går igenom et par AD-domar och kapitel 2 till 6 i diskrimineringslag 2008:5672 kap.

Ad domar diskriminering

i ett mål om diskriminering som förs av Ombudsmannen mot diskriminering skall väckas vid tingsrätt . AD är överrätt om målet överklagas . Mot AD : s dom eller 

2018-02-21 - AD 2018 nr 11 Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har utsatts för diskriminering då han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare och därmed sammanhängande anställning. Publicering av AD:s domar; Du är här: Diskriminering och ogiltigförklaring av uppsägning m.m. 2015-09-30 - Dom nr 56/15, Mål nr B 15/15, 2015-09-30 sig skyldig till direkt diskriminering på grund av funktionshinder genom att inte vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att skapa en situation för den synskadade som var jämförbar med den för personer utan detta funktionshinder.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.
Guldkursen

Medlemmen skulle ha kunnat utföra arbetet efter anpassningar, hävdade förbundet. Men Arbetsdomstolen håller inte med.

AD-domar 2005 AD 1302005 Omplaceringar av flygkaptener till flygstyrmän Svensk Pilotförening . .
Blomman vårdcentral celsiusgatan malmö

Ad domar diskriminering
Tommy Iseskog kommenterar en ny intressant dom från EU-domstolen om diskriminering av deltidsarbetande och indirekt könsdiskriminering. Han tar även upp en ny dom från Arbetsdomstolen om formkrav för kollektivavtal. Frågan är om man kan åstadkomma ett kollektivavtal genom att teckna ett förhandlingsprotokoll.

Frågan om det är diskriminering att kräva handhälsning har varit en fråga för jurister flera gånger tidigare.

16 aug. 2018 — anställning därför att hon av religiösa skäl vägrat hälsa genom att ta i hand utgör diskriminering. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast i en dom.

Frågan om diskriminering i förhållande till den lagstiftningen och principen om god sed på.

Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 28 februari 2018. 2018-02-21 - AD 2018 nr 11 Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har utsatts för diskriminering då han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare och därmed sammanhängande anställning. Prejudikat från Arbetsdomstolen om Diskriminering.